Autyzm - od nauki do praktyki

O konferencji

Uwaga: dostępne są slajdy z wykładów i warsztatów

Uprzejmie informujemy uczestników konferencji, że na stronie konferencji zamieszczamy materiały udostępnione przez wykładowców. Będziemy systematycznie publikowali kolejne nadsyłane materiały, dlatego zachęcamy Państwa do odwiedzania naszej strony.

Materiały znajdą Państwo pod streszczeniami wykładów i warsztatów.

 

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki” objęta jest honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka

Serdecznie zapraszamy na drugą edycję konferencji „Autyzm – od nauki do praktyki” organizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naszym celem jest przedstawienie Państwu najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich praktycznych zastosowań w terapii osób z ASD. Szczególną uwagę poświęcimy w tym roku dojrzewaniu i usamodzielnianiu się osób z ASD. Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak wspierać nie tylko dzieci, ale również młodzież i osoby wkraczające w dorosłość, a szczególnie – jak ułatwiać im zdobycie samodzielności. Tematem wykładów będą relacje społeczne z rówieśnikami i seksualność osób z ASD,  ich życie w szkole i podczas studiów, zdobywanie pracy i samodzielne mieszkanie w dorosłości. Naszymi gośćmi będą najwybitniejsi uczeni i najbardziej doświadczeni praktycy: Katarzyna Chawarska, Jane Thierfeld Brown, Peter Gerhardt, Laura Grofer Klinger, Michael Storz oraz Fred R. Volkmar.

Pierwszego dnia konferencji przedstawiciele polskich zespołów badawczych i terapeutycznych zaprezentują stworzone w naszym kraju projekty na rzecz osób z autyzmem, natomiast drugiego dnia konferencji o swoich przedsięwzięciach opowiedzą twórcy pierwszych w Polsce ośrodków pobytu stałego dorosłych osób z ASD. Ponieważ zależy nam na tym, aby konferencja była okazją nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także do wymiany doświadczeń i dyskusji, wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych oraz w sobotnim bankiecie konferencyjnym.

Trzeciego dnia konferencji odbędą się warsztaty zaprojektowane w tym roku specjalnie dla czterech grup uczestników: terapeutów, rodziców i osób z ASD, nauczycieli oraz wykładowców akademickich. Dla każdej z tych grup stworzyliśmy dopasowany do jej potrzeb i zainteresowań zestaw trzech warsztatów, przygotowanych przez najlepszych ekspertów w danej dziedzinie. Warsztaty poprowadzą m.in. Arkadiusz Białek i Magdalena Kosno, Maciej Bochyński, Bożena Chrostowska, Peter Gerhardt, Beata Ignaczewska, Joanna Ławicka, Ewa Łukowska, Michael Storz oraz Jane Thierfeld Brown. Na zakończenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wspólną debatę nad funkcjonowaniem młodych osób z ASD w systemie edukacji szkolnej i akademickiej.

Za wyjątkiem warsztatu Jane Thierfeld Brown dla wykładowców akademickich, wszystkie wykłady i pozostałe warsztaty gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Program

Sobota, 23 września – wykłady

8.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 – 9.45


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

Otwarcie konferencji

9.45 – 11.15

prof. Fred R. Volkmar

jest profesorem psychiatrii dziecięcej, pediatrii i psychologii w Child Study Center w Wyższej Szkole Medycznej Uniwersytetu Yale. Dr Volkmar był wiodącym autorem części poświęconej autyzmowi i całościowym zaburzeniom rozwoju w klasyfikacji zaburzeń DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, jak również szeregu książek o autyzmie. Pełnił funkcję redaktora pomocniczego czasopism naukowych Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of Child Psychology and Psychiatry, oraz American Journal of Psychiatry. Obecnie jest redaktorem Journal of Autism and Developmental Disorders. Był współprzewodniczącym Komitetu ds. Autyzmu i Niepełnosprawności Intelektualnej w Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Poza kierowaniem kliniką dla osób z autyzmem o międzynarodowej renomie, Dr Volkmar kierował badaniami nad autyzmem na Uniwersytecie Yale. Jest kierownikiem trzech grantów badawczych, w tym grantu CPEA (Collaborative Programs of Excellence in Autism) finansowanego przez National Institute of Child Health and Human Development, oraz grantu STAART (Studies to Advance Autism Research and Treatment) uzyskanego z National Institute of Mental Health.

Dorosłość w autyzmie: zmieniające się oblicze

Zgodnie z pierwszymi wynikami badań nad autyzmem około 2/3 osób w wieku dorosłym umieszczano w zakładach stacjonarnych, a tylko około 5% osiągało niezależność materialną; prawdopodobnie również około 90% z nich przejawiało znaczącą niepełnosprawność intelektualną. Najnowsze badania (które siłą rzeczy były prowadzone 15 lat temu) przedstawiają zupełnie odmienną sytuację osób dorosłych z ASD: około 30% osób dorosłych jest w stanie osiągnąć samodzielność, a jedynie niewielki procent przejawia niepełnosprawność intelektualną. Wykład podsumuje zmiany, jakie w zaszły w ostatnich latach w wynikach badań i różnorodne czynniki, które do tych, w niektórych przypadkach optymalnych, zmian doprowadziły. W sytuacji gdy coraz więcej osób z ASD staje przed nowymi wyzwaniami podejmując studia i pracę zawodową, doniesienia z badań naukowych pomagają wybrać odpowiednie wsparcie. Wykład obejmie podsumowanie obecnego stanu wiedzy oraz istotne pytania dla przyszłych badań i oddziaływań praktycznych.

Dorosłość w autyzmie-zmieniające się oblicze

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.00

prof. Katarzyna Chawarska

Adiunkt na Wydziale Psychiatrii Dziecięcej i Pediatrii Wyższej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Yale. Przewodniczy konsorcjum badań nad rodzeństwem dzieci z autyzmem w Fundacji „Autism Speaks”. Jako psycholog kliniczny kieruje Toddler Developmental Disabilities Clinic, czyli interdyscyplinarną kliniką zaburzeń rozwoju niemowląt, specjalizującą się we wczesnej diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest dyrektorem Yale Early Social Cognition Laboratory, interdyscyplinarnej jednostki, zajmującej się badaniem złożonych procesów leżących u podłoża typowego i atypowego rozwoju poznania społecznego we wczesnym dzieciństwie.
Zainteresowania dr Chawarskiej obejmują badania wczesnych markerów i predyktorów objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, badania wczesnego rozwoju społecznego i emocjonalnego, a także behawioralne, neuro-behawioralne i psychofizyczne techniki badania zmian ekspresji objawów. Dr Chawarska angażuje się w szkolenia kolejnych pokoleń badaczy i klinicystów w zakresie zaburzeń rozwoju oraz promocję wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dr Chawarska jest głównym wykonawcą wielu grantów, a także autorką licznych publikacji na temat etapów prodromalnych i wczesnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Trajektorie rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD): zmiany pierwszoplanowe i współistniejące

Celem wykładu będzie prezentacja trajektorii zmian rozwojowych u dzieci z ASD w okresie wczesnego dzieciństwa. Przebieg rozwoju tych dzieci może być odmienny ze względu na nasilenie objawów, zachowania adaptacyjne oraz zmiany obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Omówione zostaną również zmiany wynikające z ujawnienia się najczęściej współwystępujących innych zaburzeń rozwojowych, takich jak: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz zaburzenia emocji i zaburzenia w obszarze samoregulacji. Wykład przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników służby zdrowia i naukowców pracujących w obszarze badań nad autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami.

Trajektorie rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

13.00 – 13.45

Przerwa na obiad

13.45 – 15.15

dr Peter F. Gerhardt

Jest dyrektorem szkoły prowadzonej przez organizację EPIC (Educational Partnership for Instructing Children) w Paramus, New Jersey, w USA. Ma ponad 35 lat doświadczenia w wykorzystywaniu zasad stosowanej analizy zachowania do wspierania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych, w miejscu pracy, w ośrodkach stacjonarnych oraz w życiu w społeczności. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i rozdziałów w książkach na temat potrzeb młodzieży i dorosłych z ASD. Swoje doświadczenia prezentował na forum krajowym i międzynarodowym. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Organizacji Badań nad Autyzmem i zasiada w wielu profesjonalnych radach doradczych, w tym w Centrum Badań Behawioralnych w Cambridge. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Edukacji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey.

Kompetencje, które określają dorosłość: zaradność, umiejętność chronienia siebie, seksualność i samodzielność

Zwykle uznaje się, że okres dorosłości jest dla człowieka czasem spełnienia, okresem, w którym dzięki dokonanym wyborom, obowiązkom, wyzwaniom i sukcesom przeżywamy najlepsze chwile w życiu. Jednak dla większości dorosłych osób z autyzmem to czas ograniczonych możliwości wyboru, nużących obowiązków, sporadycznych sukcesów i społecznej izolacji. Taka sytuacja jest zarówno godna ubolewania, jak i niemożliwa do zaakceptowania. Celem tego wykładu będzie przegląd wyników badań, które miały na celu określenie, jak – zaczynając już w okresie dzieciństwa – zapobiegać powstawaniu tak negatywnych konsekwencji w okresie dorosłości. W szczególności, uczestnicy usłyszą o rozwoju kompetencji adaptacyjnych, zwłaszcza tych, które w obszarze zachowań mają charakter złożony, czyli: samodzielności, zaradności życiowej, zapewniania bezpieczeństwa, seksualności. Dodatkowo omówione zostaną potencjalnie skuteczne „skrócone wersje” strategii wspierających rozwój w okresie dorosłości. Po wysłuchaniu tego wykładu uczestnicy będą potrafili dyskutować o i rozumieć:
1. jakie ograniczenia i bariery, często nakładane na osoby z ASD przez nas, czyli ich rodziców opiekunów, nie są konieczne
2. zasadnicze znaczenie zachowań, które umożliwiają adaptację do życia w społeczności, są ukierunkowane na społeczne kompetencje i radzenie sobie w obszarze życia osobistego
3. rolę, jaką w rozwoju skutecznych i dających się generalizować na inne sytuacje kompetencji, odgrywa na przestrzeni całego życia kontekst społeczny

Kompetencje, które określają dorosłość – zaradność, umiejętność chronienia siebie, seksualność, samodzielność

15.15 – 15.30

Przerwa kawowa

15.30 – 16.30


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

Prowadząca: dr hab. Marta Białecka-Pikul

Uczestnicy: prof. Katarzyna Chawarska, dr Bożena Chrostowska,
dr Peter F. Gerhardt, dr Agnieszka Kossowska, prof. Fred R. Volkmar

Dyskusja panelowa: Świat społeczny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Prowadząca: dr hab. Marta Białecka-Pikul

Uczestnicy: prof. Katarzyna Chawarska, dr Bożena Chrostowska,
dr Peter F. Gerhardt, dr Agnieszka Kossowska, prof. Fred R. Volkmar

16.30 – 17.30


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

SYSABA – szansą na praktyczny i badawczy przełom w ASD 
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, dr inż Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Magdalena Krakowiak,
dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Uwaga wzrokowa w trakcie interakcji niemowląt z ryzykiem autyzmu z ich rodzicami
dr hab. Przemysław Tomalski, dr Alicja Niedźwiecka, mgr Alicja Radkowska, dr David Lopez,
prof. dr hab. Ewa Pisula

Ogólnopolski Spis Autyzmu – sytuacja młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce.
mgr Mateusz Płatos, mgr Kinga Wojaczek

Jak wykorzystać iPady i sztuczną inteligencję do wykrywania wzorców ruchowych powiązanych z autyzmem?
mgr Anna Anzulewicz, mgr Krzysztof Sobota, mgr Dominika Czajak, mgr Dominika Zaremba,
mgr Angelika Losko i dr Jonathan Delafield-Butt

Narzędzia wspomagające diagnozę i terapię osób z autyzmem. Prezentacje projektów badawczo-rozwojowych

SYSABA – szansą na praktyczny i badawczy przełom w ASD 
prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz, dr inż Joanna Kołodziejczyk, dr inż. Magdalena Krakowiak,
dr Nela Grzegorczyk-Dłuciak, mgr Ewa Kuliga

Uwaga wzrokowa w trakcie interakcji niemowląt z ryzykiem autyzmu z ich rodzicami
dr hab. Przemysław Tomalski, dr Alicja Niedźwiecka, mgr Alicja Radkowska, dr David Lopez,
prof. dr hab. Ewa Pisula

Ogólnopolski Spis Autyzmu – sytuacja młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Polsce.
mgr Mateusz Płatos, mgr Kinga Wojaczek

Jak wykorzystać iPady i sztuczną inteligencję do wykrywania wzorców ruchowych powiązanych z autyzmem?
mgr Anna Anzulewicz, mgr Krzysztof Sobota, mgr Dominika Czajak, mgr Dominika Zaremba,
mgr Angelika Losko i dr Jonathan Delafield-Butt

17.45

Bankiet konferencyjny

Niedziela, 24 września – wykłady

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 – 11.00

prof. Jane Thierfeld Brown

Jest profesorem w Child Study Center w Wyższej Szkole Medycznej Uniwersytetu Yale, dyrektorem College Autism Spectrum oraz byłym dyrektorem Działu Studenckiego w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Connecticut. Przez 37 lat pracowała w Dziale Pomocy Studentom Niepełnosprawnym. Doktorat obroniła w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Dr Brown doradza wielu rodzinom, studentom, okręgom szkolnym i wyższym uczelniom. Występowała w programach telewizyjnych „Good Morning America”, CBS News i NPR. Jest współautorką wielu publikacji, takich jak Student with Asperger’s: A Guide for College Professionals (2009, wydanie japońskie: 2017), The Parent’s Guide to College for Students on the Autism Spectrum (2012), oraz Behavior Management and Self-Regulation (2012), a także wielu artykułów i rozdziałów w podręcznikach. Dr Brown jest mężatką i ma trójkę dzieci, z których najmłodsze to 25-letni syn z autyzmem.

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych jako studenci: poszerzanie granic

Dzięki rosnącej liczbie osób ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) na uczelniach wyższych, społeczność akademicka staje się coraz bardziej różnorodna, a jednocześnie mierzy się z nowymi specyficznymi wyzwaniami. Studenci z ASD są często ponadprzeciętnie uzdolnieni w obszarze kompetencji akademickich, ale interakcje społeczne oraz efektywna kontrola własnego zachowania sprawiają im problemy. Na wykładzie zaprezentowane będą efektywne strategie radzenia sobie z takimi wyzwaniami, z których skorzystać mogą studenci z ASD, nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy uczelni.

Osoby ze spektrum zaburzeń autystycznych jako studenci-poszerzanie granic

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 12.45

dr Laura Grofer Klinger

Jest dyrektorem programu TEACCH Autism na Uniwersytecie Karoliny Północnej oraz profesorem w Zakładzie Psychiatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Dr Klinger jest licencjonowanym psychologiem klinicznym z 23-letnim doświadczeniem w diagnozowaniu i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w toku całego życia. Dr Klinger jest w wielu krajach na całym świecie konsultantem programów nauczania w szkołach i uniwersytetach oraz systemie zatrudniania. Doradza w zakresie najlepszych praktyk wspierania osób z autyzmem we wchodzeniu w dorosłość, w tym w ich zatrudnianiu i edukacji pomaturalnej. Jest członkiem wielu społecznych komitetów doradczych, w tym Ulicy Sezamkowej (inicjatywa mająca zwiększyć świadomość zaburzeń ze spektrum autyzmu), Blue Cross Blue Shield of North Carolina (wsparcie przy opracowaniu polityki ubezpieczeniowej dla osób z ASD), oraz Extraordinary Ventures (wsparcie zorganizowanego w Chapel Hill programu zatrudnienia dla osób dorosłych z ASD). Jej zainteresowania badawcze obejmują różnice indywidualne w uczeniu się u osób z ASD oraz opracowywanie takich programów interwencyjnych, w których zasoby lokalnych społeczności są wykorzystywane w celu wspierania pomyślnego wchodzenia w dorosłość osób z ASD.

Autyzm w dorosłości: praca, niezależność i jakość życia

Celem prezentacji będzie opisanie tego, jak radzą sobie w dorosłym życiu osoby, u których w dzieciństwie zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu. Omówione zostaną czynniki sprzyjające zdobyciu zatrudnienia, samodzielności w życiu codziennym i satysfakcjonującej jakości życia w dorosłości. Szczególną uwagę poświęcimy dwóm programom interwencyjnym wspierającym zdobywanie kompetencji koniecznych do studiowania i efektywnego funkcjonowania w pracy: TEACCH (School Transition to Employment and Post-Secondary Education Program) oraz Project SEARCH.

Autyzm w dorosłości – praca, niezależność i jakość życia

12.45 – 13.30

Przerwa na obiad

13.30 – 15.00

mgr Michael Storz

jest prezesem Chapel Haven Inc., organizacji nadzorującej programy realizowane w New Haven w Connecticut oraz w Tucson w Arizonie, która uczy osoby ze spektrum autyzmu i z niewielkim stopniem niepełnosprawności poznawczej umiejętności samodzielnego życia w społeczności. Każdy program koncentruje się na zatrudnieniu, sukcesach akademickich, rekreacji i czasie wolnym, na umiejętnościach komunikacji społecznej, brania odpowiedzialności za siebie i samodzielnego życia. Chapel Haven to program trwający całe życie, służący obecnie ponad 250 osobom dorosłym w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach.
Pod kierownictwem Michaela ośrodek Chapel Haven zebrał 35 mln dolarów i rozpoczął zbiórkę 41 mln dolarów, dzięki czemu jest pionierem w działaniach służących pomocą osobom dorosłym z niepełnosprawnością. Pod hasłem „Chapel Haven: Nieustanne zobowiązanie” zamierza przeobrazić kampus w Westville i dodać tam budynek mieszkalny dla seniorów, umożliwiający starszym członkom społeczności dalsze samodzielne życie wśród przyjaciół.
Michael zasiada w wielu radach, zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W święta Bożego Narodzenia z przyjemnością poświęca swój czas na udział w programie „Sensitive Santa” („Wrażliwy św. Mikołaj”) dla dzieci z niepełnosprawnością.

Nauczanie samodzielnego życia po roku 1972. Jak marzenia dwojga rodziców przyniosły życie pełne samodzielności i szczęścia

Będzie to 90-minutowa prezentacja zakończona sesją pytań i odpowiedzi oraz udostępnieniem materiałów, której celem jest przedstawienie modelowego programu usamodzielniania osoby dorosłej. Jakie są propozycje zawarte w tym programie? Czym jest samodzielność? Co ją określa? Jak można ją ocenić i zmierzyć? Omówione zostaną potrzeby specjalne osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami w zakresie społecznego funkcjonowania, w tym również potrzeby tzw. wysokofukcjonujących osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie zdiagnozowanymi inaczej (PDD-NOS) i z zespołem Aspergera.

Chapel Haven to akredytowany w całych Stanach Zjednoczonych program przygotowujący do samodzielnego życia osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to również prywatna, zatwierdzona przez władze państwowe szkoła dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, założona w 1972 roku w New Haven w Connecticut. Misją szkoły jest uczenie osób dorosłych: niepełnosprawnych intelektualnie i mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, samodzielnego i sprawnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Chapel Haven służy obecnie ponad 250 osobom (powyżej 18 roku życia) stacjonarnie i w ich miejscu zamieszkania poprzez realizowanie trzech różnych programów: Edukacja w Domu Stałego Pobytu (REACH: Residential Education At Chapel Haven), Wkraczanie w Dorosłość Osób z Zespołem Aspergera(ASAT: Asperger’s Syndrome Adult Transition) oraz Chapel Haven West, Inc. Tucson, Arizona (Chapel Haven Zachód, Oddział w Tuscon, w Arizonie).

15.00 – 15.15

Przerwa kawowa

15.15 – 16.15


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

Farma Życia Fundacji Wspólnota Nadziei, mgr Alina Perzanowska

Wspólnota Domowa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, mgr Małgorzata Rybicka

Projekt Fundacji Autyzm Up, mgr Alicja Hajto

Formy wsparcia dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prezentacje polskich wspólnot domowych dla dorosłych osób z autyzmem

Farma Życia Fundacji Wspólnota Nadziei, mgr Alina Perzanowska

Wspólnota Domowa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, mgr Małgorzata Rybicka

Projekt Fundacji Autyzm Up, mgr Alicja Hajto

16.15 – 17.15


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

Prowadząca: dr Magdalena Śmieja

Uczestnicy: dr Laura Grofer Klinger, mgr Alicja Hajto,
mgr Alina Perzanowska, mgr Małgorzata Rybicka,
mgr Dagmara Sendur, mgr Michael Storz, prof. Jane Thierfeld Brown

Dyskusja panelowa: osoby ze spektrum autyzmu – zmierzając ku dorosłości
WSPARCIE EDUKACYJNE STUDENTÓW ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM (pobierz)

Prowadząca: dr Magdalena Śmieja

Uczestnicy: dr Laura Grofer Klinger, mgr Alicja Hajto,
mgr Alina Perzanowska, mgr Małgorzata Rybicka,
mgr Dagmara Sendur, mgr Michael Storz, prof. Jane Thierfeld Brown

Poniedziałek, 25 września – warsztaty

W ramach konferencji zaplanowano cztery cykle warsztatów:
1) dla terapeutów,
2) dla rodziców i osób z ASD,
3) dla nauczycieli,
4) dla wykładowców akademickich.
Na każdy cykl składają się trzy warsztaty. Uczestnik konferencji może wybrać jeden cykl warsztatów i uczestniczyć w warsztatach, które składają się na wybrany cykl.

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 – 11.00


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

warsztat

11:00 – 11.15

przerwa kawowa

11.15 – 12.45


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

warsztat

12.45 – 13.45

przerwa na obiad

13.45 – 15.15


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

warsztat

15.15 – 15.30

przerwa kawowa

15.30 – 17.00


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 191

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/konfer/wp-content/themes/konferencja2017/index.php on line 194

Prowadzące: dr Magdalena Śmieja, mgr Katarzyna Rybicka

Uczestnicy: dr Arkadiusz Białek, mgr Maciej Bochyński, dr Bożena Chrostowska, dr Joanna Czech-Rogosz, mgr Beata Ignaczewska, dr Magdalena Kosno, dr Agnieszka Kossowska, dr Joanna Ławicka, mgr Ewa Łukowska

Debata: Funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w systemie edukacji szkolnej i akademickiej

Prowadzące: dr Magdalena Śmieja, mgr Katarzyna Rybicka

Uczestnicy: dr Arkadiusz Białek, mgr Maciej Bochyński, dr Bożena Chrostowska, dr Joanna Czech-Rogosz, mgr Beata Ignaczewska, dr Magdalena Kosno, dr Agnieszka Kossowska, dr Joanna Ławicka, mgr Ewa Łukowska

17.00 – 17.15

Zamknięcie konferencji

Warsztaty dla terapeutów

9.30 – 11.00

dr Peter F. Gerhardt

Jest dyrektorem szkoły prowadzonej przez organizację EPIC (Educational Partnership for Instructing Children) w Paramus, New Jersey, w USA. Ma ponad 35 lat doświadczenia w wykorzystywaniu zasad stosowanej analizy zachowania do wspierania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych, w miejscu pracy, w ośrodkach stacjonarnych oraz w życiu w społeczności. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i rozdziałów w książkach na temat potrzeb młodzieży i dorosłych z ASD. Swoje doświadczenia prezentował na forum krajowym i międzynarodowym. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Organizacji Badań nad Autyzmem i zasiada w wielu profesjonalnych radach doradczych, w tym w Centrum Badań Behawioralnych w Cambridge. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Edukacji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey.

Seksualność i edukacja seksualna osób z ASD

Osoby z ASD to istoty seksualne. Ludzka seksualność wciąż jest tematem niewystarczająco dobrze zbadanym i nawet w odniesieniu do osób zdrowych nie podlega pogłębionym analizom. W przypadku osób dorosłych z ASD takich badań jest jeszcze mniej i są to zwykle studia mające charakter opisowy. Ten obszar funkcjonowania wymaga z pewnością naszego wsparcia i opartej na rzetelnej wiedzy interwencji, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że to jakie zachowania seksualne są społecznie dopuszczalne określają normy społeczne, kulturowe i religijne oraz nakazy/zakazy mające charakter prawny. Mamy jak dotąd ubogą wiedzę o: 1) treściach, czyli zawartości programów nauczania w obszarze edukacji seksualnej; 2) procesie nauczania lub przebiegu oddziaływań terapeutycznych, które mogą mieć miejsce podczas edukacji seksualnej; 3) o tym, kiedy należy decydować się na takie oddziaływania oraz 4) o tworzeniu skutecznych oddziaływań, które zapobiegną zjawisku wykorzystywania seksualnego osób z ASD.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają wiele spośród wyzwań, jakie stawia przed nami kwestia seksualności i edukacji seksualnej osób z ASD. Uczestnicy uzyskają również informację na temat zaleceń odwołujących się do zastosowania Stosowanej analizy zachowania (applied behavior analysis, ABA) w tym złożonym i ważnym obszarze oddziaływań.

Cele warsztatu
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
1. Omówić co najmniej trzy wyzwania jakie dla skutecznej edukacji seksualnej stwarza nauczanie osób z ASD;
2. Omówić znaczenie nauczania, którego celem jest rozwiniecie umiejętności ochrony siebie czyli zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jako ważnego składnika edukacji seksualnej osób z ASD;
3. Zrozumieć, jaką rolę w powyżej wspomnianych kwestiach odgrywa trening różnicowania.

Seksualność i edukacja seksualna osób z ASD

11.15 – 12.45

mgr Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, certyfikowanym superwizor Stosowanej Analizy Zachowania. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk-Gliwice-Zabrze-Wrocław) oraz wydawnictwa CTB. Superwizor w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania w odniesieniu do osób ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń. Wykładowca na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz na SWPS w Katowicach i w Warszawie. Superwizuje różnego rodzaju placówki edukacyjne na terenie całej Polski.

Systemy motywacyjne w pracy terapeutycznej z osobą ze spektrum autyzmu

Podstawą dobrego programu terapeutycznego jest stworzenie takiego systemu motywacyjnego, który zachęci ucznia do współpracy z terapeutą czy nauczycielem. Na warsztatach przedstawione zostaną różnorodne systemy motywacyjne, dostosowane do poziomu funkcjonowania oraz wieku osoby z autyzmem. Jak motywować małe dziecko, jak nastolatka, a jak osobę dorosłą z autyzmem? System motywacyjny ma istotne znaczenie w redukcji zachowań zakłócających proces uczenia. Osoba z autyzmem nie zmieni swoich niewłaściwych zachowań, jeśli nie będzie proaktywnych odziaływań ze strony terapeuty.

Jedną z najważniejszych umiejętności terapeuty jest tworzenie efektywnego systemu motywacyjnego, który umożliwi osobie z autyzmem uczenie się i spowoduje, że nabywanie nowych umiejętności stanie się przyjemną aktywnością.

13.45 – 15.15

dr Arkadiusz Białek, dr Magdalena Kosno

dr Arkadiusz Białek

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. Szczególnie zajmuje się empirycznymi i teoretycznymi dociekaniami dotyczącymi rozumienia i posługiwania się przez niemowlęta i małe dzieci gestami ikonicznymi i wskazującymi. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy (Kraków:WUJ).

dr Magdalena Kosno

Psycholog, pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka. Interesuje się rozwojem poznawczym i społecznym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Pracuje w Niepublicznej Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco.

Wspólna uwaga i jej znaczenie w rozwoju człowieka

Epizod wspólnej uwagi obejmuje co najmniej dwie osoby wzajemnie koordynujące uwagę względem obiektu wspólnego zainteresowania, tj. zabawki, działania czy zdarzenia (Bakeman i Adamson, 1984). Opiekun i dziecko spoglądając naprzemiennie na siebie i obiekt udzielają sobie tzw. komunikacyjnych wskazówek dotyczących obiektu zainteresowania. Wskazówkami tymi mogą być kierunek spojrzenia, wyrazy mimiczne, gesty, czy postawa ciała. Istotą wspólnej uwagi jest proces koordynowania aktywności w triadzie, który sprzyja skutecznej komunikacji i kooperacji, a nawet uczeniu się poprzez budowanie oczekiwań.

Dzieci z diagnozą autyzmu wykazują trudności w nawiązywaniu kontaktu wzrokowego, w korzystaniu z komunikacyjnych wskazówek, czy w angażowaniu się w epizody wspólnej uwagi, przez co mogą nie nabywać kolejnych doświadczeń podczas interakcji społecznych, a co może przyczyniać się do pogłębiania się ich deficytów w społecznych kompetencjach. Umiejętność angażowania się we wspólną uwagę ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju poznania społecznego oraz języka . Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani ze sposobami oceny społecznych kompetencji związanych z epizodami wspólnej uwagi oraz z sposobami wspierania ich rozwoju u dzieci.

Warsztaty dla rodziców i osób z ASD

9.30 – 11.00

dr Peter F. Gerhardt

Jest dyrektorem szkoły prowadzonej przez organizację EPIC (Educational Partnership for Instructing Children) w Paramus, New Jersey, w USA. Ma ponad 35 lat doświadczenia w wykorzystywaniu zasad stosowanej analizy zachowania do wspierania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych, w miejscu pracy, w ośrodkach stacjonarnych oraz w życiu w społeczności. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i rozdziałów w książkach na temat potrzeb młodzieży i dorosłych z ASD. Swoje doświadczenia prezentował na forum krajowym i międzynarodowym. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Organizacji Badań nad Autyzmem i zasiada w wielu profesjonalnych radach doradczych, w tym w Centrum Badań Behawioralnych w Cambridge. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Edukacji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey.

Seksualność i edukacja seksualna osób z ASD

Osoby z ASD to istoty seksualne. Ludzka seksualność wciąż jest tematem niewystarczająco dobrze zbadanym i nawet w odniesieniu do osób zdrowych nie podlega pogłębionym analizom. W przypadku osób dorosłych z ASD takich badań jest jeszcze mniej i są to zwykle studia mające charakter opisowy. Ten obszar funkcjonowania wymaga z pewnością naszego wsparcia i opartej na rzetelnej wiedzy interwencji, zwłaszcza gdy uwzględnimy fakt, że to jakie zachowania seksualne są społecznie dopuszczalne określają normy społeczne, kulturowe i religijne oraz nakazy/zakazy mające charakter prawny. Mamy jak dotąd ubogą wiedzę o: 1) treściach, czyli zawartości programów nauczania w obszarze edukacji seksualnej; 2) procesie nauczania lub przebiegu oddziaływań terapeutycznych, które mogą mieć miejsce podczas edukacji seksualnej; 3) o tym, kiedy należy decydować się na takie oddziaływania oraz 4) o tworzeniu skutecznych oddziaływań, które zapobiegną zjawisku wykorzystywania seksualnego osób z ASD.

Podczas warsztatu uczestnicy poznają wiele spośród wyzwań, jakie stawia przed nami kwestia seksualności i edukacji seksualnej osób z ASD. Uczestnicy uzyskają również informację na temat zaleceń odwołujących się do zastosowania Stosowanej analizy zachowania (applied behavior analysis, ABA) w tym złożonym i ważnym obszarze oddziaływań.

Cele warsztatu
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
1. Omówić co najmniej trzy wyzwania jakie dla skutecznej edukacji seksualnej stwarza nauczanie osób z ASD;
2. Omówić znaczenie nauczania, którego celem jest rozwiniecie umiejętności ochrony siebie czyli zapewnienia sobie bezpieczeństwa, jako ważnego składnika edukacji seksualnej osób z ASD;
3. Zrozumieć, jaką rolę w powyżej wspomnianych kwestiach odgrywa trening różnicowania.

Seksualność i edukacja seksualna osób z ASD

11.15 – 12.45

mgr Michael Storz

jest prezesem Chapel Haven Inc., organizacji nadzorującej programy realizowane w New Haven w Connecticut oraz w Tucson w Arizonie, która uczy osoby ze spektrum autyzmu i z niewielkim stopniem niepełnosprawności poznawczej umiejętności samodzielnego życia w społeczności. Każdy program koncentruje się na zatrudnieniu, sukcesach akademickich, rekreacji i czasie wolnym, na umiejętnościach komunikacji społecznej, brania odpowiedzialności za siebie i samodzielnego życia. Chapel Haven to program trwający całe życie, służący obecnie ponad 250 osobom dorosłym w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach.
Pod kierownictwem Michaela ośrodek Chapel Haven zebrał 35 mln dolarów i rozpoczął zbiórkę 41 mln dolarów, dzięki czemu jest pionierem w działaniach służących pomocą osobom dorosłym z niepełnosprawnością. Pod hasłem „Chapel Haven: Nieustanne zobowiązanie” zamierza przeobrazić kampus w Westville i dodać tam budynek mieszkalny dla seniorów, umożliwiający starszym członkom społeczności dalsze samodzielne życie wśród przyjaciół.
Michael zasiada w wielu radach, zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W święta Bożego Narodzenia z przyjemnością poświęca swój czas na udział w programie „Sensitive Santa” („Wrażliwy św. Mikołaj”) dla dzieci z niepełnosprawnością.

Program Wspieranie osób dorosłych z ASD w okresie przejścia do samodzielnego życia: dyskusja wokół podstawowych założeń programu i sposobów oceny jego skuteczności

Podczas warsztatu przedstawiony zostanie przegląd oddziaływań stosowanych w różnych programach wspierających osoby z ASD w osiąganiu samodzielności. Uczestnicy poznają przede wszystkim program Chapel Haven i jego założenia oraz to jak one są realizowane w formie najlepszych praktyk dla dorosłych wkraczających w samodzielne życie. Szczegółowo omówione będą założenia programu Wspieranie osób dorosłych z ASD w okresie przejścia do samodzielnego życia oraz odwołujący się do tego programu sposób oceny jego skuteczności.

Chapel Haven to akredytowany w całych Stanach Zjednoczonych program przygotowujący do samodzielnego życia osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to również prywatna, zatwierdzona przez władze państwowe szkoła dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, założona w 1972 roku w New Haven w Connecticut. Misją szkoły jest uczenie osób dorosłych: niepełnosprawnych intelektualnie i mających trudności w funkcjonowaniu społecznym, samodzielnego i sprawnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Chapel Haven służy obecnie ponad 250 osobom (powyżej 18 roku życia) stacjonarnie i w ich miejscu zamieszkania poprzez realizowanie trzech różnych programów: Edukacja w Domu Stałego Pobytu (REACH: Residential Education At Chapel Haven), Wkraczanie w Dorosłość Osób z Zespołem Aspergera(ASAT: Asperger’s Syndrome Adult Transition) oraz Chapel Haven West, Inc. Tucson, Arizona (Chapel Haven Zachód, Oddział w Tuscon, w Arizonie).

13.45 – 15.15

dr Joanna Ławicka

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W roku 2016 reprezentowała Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu. W Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach.

Jak pomóc dziecku lub młodemu człowiekowi z ASD odnaleźć się w życiu społecznym?

Problemy w budowaniu relacji społecznych są jednym z największych zmartwień dorastających osób z ASD oraz troszczących się o nich bliskich. Jak pomóc dziecku wybrać najlepszą strategię radzenia sobie z trudnościami w relacjach rówieśniczych? Jak ułatwić mu nawiązanie i utrzymanie satysfakcjonujących kontaktów? Celem warsztatu będzie przedstawienie skutecznych sposobów wspierania młodych osób ze spektrum autyzmu w realizowaniu potrzeb społecznych. Zadaniem osób dorosłych, szczególnie najbliższego otoczenia – rodziny osoby ze spektrum, jest wcielać się w rolę swoistego „tłumacza” rzeczywistości społecznej. Żeby to zrobić, trzeba jednak dobrze poznać specyfikę myślenia osoby ze spektrum oraz dostosować komunikację. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak nauczyć dziecko komunikacji, która będzie pozwalała je zrozumieć? System rozwojowo – poznawczy we wsparciu osób ze spektrum autyzmu uwzględnia te pytania i pozwala znaleźć na nie odpowiedzi.

Jak pomóc dziecku lub młodemu człowiekowi z ASD odnaleźć się w życiu społecznym

Warsztaty dla nauczycieli

9.30 – 11.00

mgr Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, certyfikowanym superwizor Stosowanej Analizy Zachowania. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk-Gliwice-Zabrze-Wrocław) oraz wydawnictwa CTB. Superwizor w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania w odniesieniu do osób ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń. Wykładowca na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz na SWPS w Katowicach i w Warszawie. Superwizuje różnego rodzaju placówki edukacyjne na terenie całej Polski.

Jak motywować ucznia ze spektrum autyzmu w szkole?

Nauczyciel mający ucznia ze spektrum autyzmu w swojej klasie, musi wiedzieć jak stworzyć dobry system motywacyjny dla całej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb ucznia z autyzmem. Na warsztatach zostaną przedstawione zasady budowania różnorodnych grupowych i indywidulanych systemów motywacyjnych w klasie i w grupie terapeutycznej.

11.15 – 12.45

mgr Ewa Łukowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
Fundacja Pomoc Autyzm

Psycholog, terapeuta. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami współtworząc programy interwencyjne oraz mediacyjne.  Prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.
Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu Memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski).
Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z Zespołem Aspergera w szkołach.

Metody i formy pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

Warsztat ma na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele dowiedzą się jak można dostosować warunki nauczania ucznia, tak by umożliwić mu zdobywania wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia. Zostaną omówione podstawy prawne dostosowania oraz praktyczne wskazówki dotyczące organizacji nauczania. Omówione zostaną najczęstsze trudności oraz praktyczne sposoby ich rozwiązania.

Metody i formy pracy z uczniem ze spektrum autyzmu

13.45 – 15.15

mgr Maciej Bochyński

Oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel-praktyk. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi zajęcia z pacjentami w różnym wieku.

Jak kształtować umiejętności społeczne u osób z autyzmem?

Wśród kryteriów spektrum zaburzeń autystycznych w klasyfikacji DSM-5 wymienia się stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej i społecznej interakcji występujące w różnych kontekstach sytuacyjnych, a wśród nich deficyty w zakresie społeczno-emocjonalnej wzajemności, deficyty w zakresie zachowań o charakterze komunikacji niewerbalnej, używanych w celu interakcji społecznej, deficyty w zakresie umiejętności budowania, podtrzymywania i rozumienia relacji interpersonalnych w stosunku do bieżącego poziomu rozwojowego.

Podczas warsztatu omówione zostaną model kształtowania oraz ogólne zasady prowadzenia treningu umiejętności społecznych, planowanie przebiegu zajęć z dostosowaniem ich do potrzeb i umiejętności uczniów. Uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi na rynku pomocami, przydatnymi podczas prowadzenia zajęć, poznają sposoby reagowania w sytuacjach problemowych, a także systemy motywacyjne oraz dobór aktywności dla różnych grup, zróżnicowanych pod względem wieku oraz poziomu funkcjonowania.

Warsztaty dla wykładowców akademickich

9.30 – 11.00

prof. Jane Thierfeld Brown

Jest profesorem w Child Study Center w Wyższej Szkole Medycznej Uniwersytetu Yale, dyrektorem College Autism Spectrum oraz byłym dyrektorem Działu Studenckiego w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Connecticut. Przez 37 lat pracowała w Dziale Pomocy Studentom Niepełnosprawnym. Doktorat obroniła w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Dr Brown doradza wielu rodzinom, studentom, okręgom szkolnym i wyższym uczelniom. Występowała w programach telewizyjnych „Good Morning America”, CBS News i NPR. Jest współautorką wielu publikacji, takich jak Student with Asperger’s: A Guide for College Professionals (2009, wydanie japońskie: 2017), The Parent’s Guide to College for Students on the Autism Spectrum (2012), oraz Behavior Management and Self-Regulation (2012), a także wielu artykułów i rozdziałów w podręcznikach. Dr Brown jest mężatką i ma trójkę dzieci, z których najmłodsze to 25-letni syn z autyzmem.

Studenci z autyzmem/zespołem Aspergera podczas zajęć na uczelni

Nasze uczelnie powinny być przygotowane do pracy z osobami, które mają specjalne potrzeby i wymagają wsparcia. Jest to bardzo ważne, gdyż rośnie liczba studentów z ASD. Podczas warsztatów będziemy mówić o 1) autyzmie i niektórych jego symptomach; 2) strategiach radzenia sobie z trudnymi zachowaniami studentów podczas zajęć w sali; 3) właściwych zasadach udzielania wsparcia i pomocy osobom z ASD oraz 4) kwestii otwartego dostępu do szkolnictwa wyższego lub kryteriów takiej dostępności dla osób z ASD. Znajdziemy również czas na rozważenie pytań dotyczących konkretnych przykładów.

Studenci z autyzmem podczas zajęć na uczelni

 

11.15 – 12.45

dr Bożena Chrostowska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Inicjatorka i realizatorka działań tworzących środowisko akademickie UWM świadome autyzmu i przyjazne osobom z autyzmem. Współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UWM, szkoli kadrę uniwersytecką w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka artykułów związanych z problematyką funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera w kontekście pedagogicznym. Zaangażowana w działania Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Olsztynie, realizuje różne inicjatywy na rzecz tej grupy rodziców. Prywatnie rodzic studenta z Zespołem Aspergera.

Za swoje działania na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom z autyzmem uzyskała w 2014 roku wyróżnienie w konkursie „Godni Naśladowania” w kategorii animator społeczny oraz została „Olsztynianką Roku 2014” w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.

 

 

Jak pomóc studentowi ze spektrum autyzmu przetrwać na uczelni – praktyczny poradnik dla wykładowców i studentów

W czasie warsztatów zostaną omówione kwestie związane z organizowaniem wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odpowiemy na pytania: co stanowi bazę dla organizacji takiej pomocy, jak wspierać studenta w poruszaniu się w świecie akademickich reguł, na sali wykładowej oraz podczas uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów. Zastanowimy się nad potencjałem studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz możliwymi trudnościami  wynikającymi z problemów z relacjami społecznymi, komunikacją i przetwarzaniem sensorycznym, które mogą mieć wpływ na efektywność ich działania w przestrzeni akademickiej.

13.45 – 15.15

mgr Ewa Łukowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
Fundacja Pomoc Autyzm

Psycholog, terapeuta. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami współtworząc programy interwencyjne oraz mediacyjne.  Prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.
Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu Memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski).
Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z Zespołem Aspergera w szkołach.

Student z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Warsztat kierowany jest do wykładowców akademickich, którzy w swojej pracy mogą spotkać się ze studentami z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Celem warsztatu jest przybliżenie wykładowcom funkcjonowania osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum oraz przygotowanie ich do codziennej pracy ze studentami. Podczas warsztatu zostaną omówione najczęściej występujące objawy oraz ich wpływ na zachowanie studenta na uczelni. Uczestnicy warsztatu poznają zasady reagowania w sytuacjach trudnych oraz konfliktowych. Przedstawione zostaną również metody i formy pracy ze studentami, które ułatwią studentom odnalezienie się w środowisku akademickim

Student z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Wykładowcy

dr Bożena Chrostowska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Inicjatorka i realizatorka działań tworzących środowisko akademickie UWM świadome autyzmu i przyjazne osobom z autyzmem. Współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UWM, szkoli kadrę uniwersytecką w zakresie wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka artykułów związanych z problematyką funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera w kontekście pedagogicznym. Zaangażowana w działania Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Olsztynie, realizuje różne inicjatywy na rzecz tej grupy rodziców. Prywatnie rodzic studenta z Zespołem Aspergera.

Za swoje działania na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom z autyzmem uzyskała w 2014 roku wyróżnienie w konkursie „Godni Naśladowania” w kategorii animator społeczny oraz została „Olsztynianką Roku 2014” w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.

 

 

dr Arkadiusz Białek

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. S. Szumana. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kulturowej psychologii rozwojowej oraz rozwoju poznania społecznego i niewerbalnej komunikacji w okresie niemowlęctwa i międzykulturowej zmienności w tym zakresie. Szczególnie zajmuje się empirycznymi i teoretycznymi dociekaniami dotyczącymi rozumienia i posługiwania się przez niemowlęta i małe dzieci gestami ikonicznymi i wskazującymi. W 2010 roku opublikował monografię Patrz gdzie patrzę. Psychologiczne aspekty podejmowania cudzej perspektywy (Kraków:WUJ).

mgr Maciej Bochyński

Oligofrenopedagog, terapeuta, nauczyciel-praktyk. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, gdzie prowadzi zajęcia z pacjentami w różnym wieku.

prof. Jane Thierfeld Brown

Jest profesorem w Child Study Center w Wyższej Szkole Medycznej Uniwersytetu Yale, dyrektorem College Autism Spectrum oraz byłym dyrektorem Działu Studenckiego w Szkole Prawa na Uniwersytecie w Connecticut. Przez 37 lat pracowała w Dziale Pomocy Studentom Niepełnosprawnym. Doktorat obroniła w Kolegium Nauczycielskim na Uniwersytecie Columbia. Dr Brown doradza wielu rodzinom, studentom, okręgom szkolnym i wyższym uczelniom. Występowała w programach telewizyjnych „Good Morning America”, CBS News i NPR. Jest współautorką wielu publikacji, takich jak Student with Asperger’s: A Guide for College Professionals (2009, wydanie japońskie: 2017), The Parent’s Guide to College for Students on the Autism Spectrum (2012), oraz Behavior Management and Self-Regulation (2012), a także wielu artykułów i rozdziałów w podręcznikach. Dr Brown jest mężatką i ma trójkę dzieci, z których najmłodsze to 25-letni syn z autyzmem.

prof. Katarzyna Chawarska

Adiunkt na Wydziale Psychiatrii Dziecięcej i Pediatrii Wyższej Szkoły Medycznej Uniwersytetu Yale. Przewodniczy konsorcjum badań nad rodzeństwem dzieci z autyzmem w Fundacji „Autism Speaks”. Jako psycholog kliniczny kieruje Toddler Developmental Disabilities Clinic, czyli interdyscyplinarną kliniką zaburzeń rozwoju niemowląt, specjalizującą się we wczesnej diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest dyrektorem Yale Early Social Cognition Laboratory, interdyscyplinarnej jednostki, zajmującej się badaniem złożonych procesów leżących u podłoża typowego i atypowego rozwoju poznania społecznego we wczesnym dzieciństwie.
Zainteresowania dr Chawarskiej obejmują badania wczesnych markerów i predyktorów objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu, badania wczesnego rozwoju społecznego i emocjonalnego, a także behawioralne, neuro-behawioralne i psychofizyczne techniki badania zmian ekspresji objawów. Dr Chawarska angażuje się w szkolenia kolejnych pokoleń badaczy i klinicystów w zakresie zaburzeń rozwoju oraz promocję wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dr Chawarska jest głównym wykonawcą wielu grantów, a także autorką licznych publikacji na temat etapów prodromalnych i wczesnych symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu.

dr Peter F. Gerhardt

Jest dyrektorem szkoły prowadzonej przez organizację EPIC (Educational Partnership for Instructing Children) w Paramus, New Jersey, w USA. Ma ponad 35 lat doświadczenia w wykorzystywaniu zasad stosowanej analizy zachowania do wspierania młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach edukacyjnych, w miejscu pracy, w ośrodkach stacjonarnych oraz w życiu w społeczności. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i rozdziałów w książkach na temat potrzeb młodzieży i dorosłych z ASD. Swoje doświadczenia prezentował na forum krajowym i międzynarodowym. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Organizacji Badań nad Autyzmem i zasiada w wielu profesjonalnych radach doradczych, w tym w Centrum Badań Behawioralnych w Cambridge. Doktorat obronił w Wyższej Szkole Edukacji na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Jersey.

mgr Beata Ignaczewska

Pedagog specjalny, certyfikowanym superwizor Stosowanej Analizy Zachowania. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk-Gliwice-Zabrze-Wrocław) oraz wydawnictwa CTB. Superwizor w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Na terenie całej Polski prowadzi konsultacje, superwizje oraz szkolenia dotyczące Stosowanej Analizy Zachowania w odniesieniu do osób ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń. Wykładowca na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz na SWPS w Katowicach i w Warszawie. Superwizuje różnego rodzaju placówki edukacyjne na terenie całej Polski.

dr Laura Grofer Klinger

Jest dyrektorem programu TEACCH Autism na Uniwersytecie Karoliny Północnej oraz profesorem w Zakładzie Psychiatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Dr Klinger jest licencjonowanym psychologiem klinicznym z 23-letnim doświadczeniem w diagnozowaniu i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu w toku całego życia. Dr Klinger jest w wielu krajach na całym świecie konsultantem programów nauczania w szkołach i uniwersytetach oraz systemie zatrudniania. Doradza w zakresie najlepszych praktyk wspierania osób z autyzmem we wchodzeniu w dorosłość, w tym w ich zatrudnianiu i edukacji pomaturalnej. Jest członkiem wielu społecznych komitetów doradczych, w tym Ulicy Sezamkowej (inicjatywa mająca zwiększyć świadomość zaburzeń ze spektrum autyzmu), Blue Cross Blue Shield of North Carolina (wsparcie przy opracowaniu polityki ubezpieczeniowej dla osób z ASD), oraz Extraordinary Ventures (wsparcie zorganizowanego w Chapel Hill programu zatrudnienia dla osób dorosłych z ASD). Jej zainteresowania badawcze obejmują różnice indywidualne w uczeniu się u osób z ASD oraz opracowywanie takich programów interwencyjnych, w których zasoby lokalnych społeczności są wykorzystywane w celu wspierania pomyślnego wchodzenia w dorosłość osób z ASD.

dr Magdalena Kosno

Psycholog, pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, asystent naukowy w Instytucie Psychologii UJ. Pracuje w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka. Interesuje się rozwojem poznawczym i społecznym w okresie dzieciństwa, w szczególności rozwojem funkcji zarządzających oraz teorii umysłu. Pracuje w Niepublicznej Poradni Rozwoju Dziecka i Rodziny Cresco.

dr Joanna Ławicka

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r. Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiwicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych. W roku 2016 reprezentowała Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu. W Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach.

mgr Ewa Łukowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
Fundacja Pomoc Autyzm

Psycholog, terapeuta. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami współtworząc programy interwencyjne oraz mediacyjne.  Prowadzi szkolenia dotyczące funkcjonowania i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach oświatowych.
Uczestniczyła w badaniach klinicznych dotyczących wpływu Memantyny na funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu (IPiN) oraz w polskiej walidacji ADI-R oraz ADOS-2 (Uniwersytet Warszawski).
Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z Zespołem Aspergera w szkołach.

mgr Michael Storz

jest prezesem Chapel Haven Inc., organizacji nadzorującej programy realizowane w New Haven w Connecticut oraz w Tucson w Arizonie, która uczy osoby ze spektrum autyzmu i z niewielkim stopniem niepełnosprawności poznawczej umiejętności samodzielnego życia w społeczności. Każdy program koncentruje się na zatrudnieniu, sukcesach akademickich, rekreacji i czasie wolnym, na umiejętnościach komunikacji społecznej, brania odpowiedzialności za siebie i samodzielnego życia. Chapel Haven to program trwający całe życie, służący obecnie ponad 250 osobom dorosłym w Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach.
Pod kierownictwem Michaela ośrodek Chapel Haven zebrał 35 mln dolarów i rozpoczął zbiórkę 41 mln dolarów, dzięki czemu jest pionierem w działaniach służących pomocą osobom dorosłym z niepełnosprawnością. Pod hasłem „Chapel Haven: Nieustanne zobowiązanie” zamierza przeobrazić kampus w Westville i dodać tam budynek mieszkalny dla seniorów, umożliwiający starszym członkom społeczności dalsze samodzielne życie wśród przyjaciół.
Michael zasiada w wielu radach, zarówno lokalnie, jak i na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W święta Bożego Narodzenia z przyjemnością poświęca swój czas na udział w programie „Sensitive Santa” („Wrażliwy św. Mikołaj”) dla dzieci z niepełnosprawnością.

prof. Fred R. Volkmar

jest profesorem psychiatrii dziecięcej, pediatrii i psychologii w Child Study Center w Wyższej Szkole Medycznej Uniwersytetu Yale. Dr Volkmar był wiodącym autorem części poświęconej autyzmowi i całościowym zaburzeniom rozwoju w klasyfikacji zaburzeń DSM-IV Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem kilkuset artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, jak również szeregu książek o autyzmie. Pełnił funkcję redaktora pomocniczego czasopism naukowych Journal of Autism and Developmental Disorders, Journal of Child Psychology and Psychiatry, oraz American Journal of Psychiatry. Obecnie jest redaktorem Journal of Autism and Developmental Disorders. Był współprzewodniczącym Komitetu ds. Autyzmu i Niepełnosprawności Intelektualnej w Amerykańskiej Akademii Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Poza kierowaniem kliniką dla osób z autyzmem o międzynarodowej renomie, Dr Volkmar kierował badaniami nad autyzmem na Uniwersytecie Yale. Jest kierownikiem trzech grantów badawczych, w tym grantu CPEA (Collaborative Programs of Excellence in Autism) finansowanego przez National Institute of Child Health and Human Development, oraz grantu STAART (Studies to Advance Autism Research and Treatment) uzyskanego z National Institute of Mental Health.

Miejsce

Instytut Psychologii UJ
ul. Ingardena 6

Na wykłady i warsztaty zapraszamy do nowoczesnego budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonego tuż obok Parku im. Henryka Jordana i w pobliżu Krakowskich Błoni. Budynek pokrywa dekoracja, nawiązująca do siatki połączeń neuronowych ludzkiego mózgu. Nowoczesne pomieszczenia, w których na co dzień uczą się studenci psychologii, są technicznie i organizacyjnie przygotowane do prowadzenia wykładów oraz zajęć warsztatowych dla średniej wielkości grup słuchaczy. Budynek położony jest w pobliżu Alei Trzech Wieszczów, co zapewnia łatwą komunikację.

Wszystkich uczestników konferencji zapraszamy w sobotę na bankiet, który odbędzie się w budynku Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opłaty i rejestracja

Uwaga: warsztaty dla rodziców i osób ASD

Uprzejmie informujemy, że z powodu braku wolnych miejsc nie ma w tej chwili możliwości zapisania się na warsztaty dla rodziców i osób z ASD. Osoby zainteresowane mogą zarejestrować swój udział w konferencji i uczestniczyć w wykładach odbywających się w sobotę i niedzielę. Jeśli osoba zapisana na warsztaty zrezygnuje z udziału w zajęciach, jej miejsce może zająć rodzic lub osoba z ASD, która zarejestrowała swój udział w wykładach. O zajmowaniu wolnych miejsc w grupie warsztatowej decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wysokość opłaty za konferencję zależy od dwóch czynników:

 • chęci uczestnictwa w warsztatach (wykłady albo wykłady + warsztaty),
 • terminu wniesienia opłaty (wczesna albo późna)
 • Opłata wczesna powinna zostać wniesiona do dnia 4.09.2017 r.
 • Opłata późna powinna zostać wniesiona do dnia 18.09.2017 r.

Jeżeli uczestnik wybiera tylko sesje wykładowe (sobota i niedziela), bez warsztatów, opłata obejmuje:

 • wstęp na wykłady
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniach 23 i 24 września
 • obiad w czasie przerw na obiad w dniach 23 i 24 września
 • udział w bankiecie w dniu 23 września

Jeżeli uczestnik chce wziąć udział w sesjach wykładowych (sobota i niedziela) oraz w warsztatach (poniedziałek), opłata obejmuje:

 • udział w warsztatach w dniu 25 września
 • wstęp na wykłady
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniach 23-25 września
 • obiad w czasie przerw na obiad w dniach 23 i 24 września
 • udział w bankiecie w dniu 23 września

Jeżeli uczestnik jest osobą z ASD lub rodzicem dziecka z ASD, opłata obejmuje:

 • udział w warsztatach dla rodziców i osób z ASD w dniu 25 września
 • wstęp na wykłady
 • materiały konferencyjne
 • tłumaczenie symultaniczne
 • poczęstunek w trakcie przerw na kawę w dniach 23-25 września
 • obiad w czasie przerw na obiad w dniach 23 i 24 września
 • udział w bankiecie w dniu 23 września

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona!

Wysokość opłaty za konferencję zależy od terminu jej wniesienia:

OPŁATA WCZESNA
(1 maja – 4 września)
OPŁATA PÓŹNA
(5 września – 18 września)
Udział w wykładach
(sobota i niedziela)

530,00 PLN

620,00 PLN

Udział w wykładach i warsztatach
(sobota, niedziela, poniedziałek)

750,00 PLN

840,00 PLN

Rodzic/uczestnik z ASD

390,00 PLN

390,00 PLN


Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji:

Organizator konferencji nie przewiduje zwrotu opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z konferencji.

Rejestracja
Rejestracja na konferencję odbywa się przez panel rejestracyjny; po dokonaniu rejestracji można nią zarządzać przez panel logowania.

Link do rejestracji:
http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=221
Link do logowania ( dla uczestników już zarejestrowanych):
http://www.konferencje-uj.pl/?lang=pl&go2logPanel=1&kid=221

Rejestracja i pytania z nią związane obsługiwane są przez
Sekcję Organizacji Konferencji UJ
pod adresem:
e-mail: konferencje@uj.edu.pl (w tytule maila proszę napisać AUTYZM)
telefon: +48 12 663 23 60

Organizator

Komitet naukowy

 • prof. Katarzyna Chawarska – przewodnicząca
 • dr hab. Przemysław Bąbel
 • dr hab. Marta Białecka-Pikul
 • dr Magdalena Śmieja

Komitet organizacyjny

 • dr Magdalena Śmieja – przewodnicząca
 • dr Elżbieta Anita Bajcar
 • dr hab. Przemysław Bąbel
 • dr hab. Marta Białecka-Pikul
 • dr Karolina Dukała
 • mgr Kamila Fołta
 • dr Magdalena Kosno

Komitet honorowy

 • Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
 • Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
 • Prof. dr hab. Władysław Łosiak
 • mgr Alina Perzanowska
 • Prof. dr hab. Władysława Pilecka
 • Prof. dr hab. Ewa Pisula
 • mgr Małgorzata Rybicka

Instytucje wspierające

Partnerem Konferencji jest Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ

LOGO WNOZ

Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

pstb

Fundacja Autyzm Up

faup

Harimata

harimata_logo_Harimata_logo_H

Centrum Autyzmu

centrum_autyzmu

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ

don logo

 

DrOmnibus

DrOmnibus_logo

Patroni medialni

90 RK logo patronat GRANAT

mojapsy

Kontakt

Rejestracja i pytania z nią związane obsługiwane są przez Sekcję Organizacji Konferencji UJ  pod adresem:

e-mail: konferencje@uj.edu.pl
W tytule maila proszę napisać AUTYZM.

telefon: +48 12 663 23 60